کارگاههای آموزشیگارگاه تخصصی میراث صنعتی

1396/09/23
آقای مهندس بهشتی
ظرفیت 0 نفر

زمان برگزاری: پنج شنبه 1396/09/23
ساعت برگزاری: 14 الی 15:30

لينك اصلي

بازآفرینی پایدار شهری

1396/09/23
آقایان دکتر ایزدی، مهندس عشایری، مهندس فیضی و خانم دکتر عرفانیان
ظرفیت 100 نفر

زمان برگزاری: پنج شنبه 1396/09/23
ساعت برگزاری: 16 الی 18

لينك اصلي

پنل تخصصی آتلیه بین المللی دانش پژوهان

1396/09/24
آقایان پروفسور گرون، دکتر وظیفه دوست، مهندس جعفری، مهندس دانش و خانم مهندس طائف نیا
ظرفیت 200 نفر

زمان برگزاری: جمعه 1396/09/24
ساعت برگزاری: 9 الی 12

لينك اصلي

سازه، ساختمان و مقاوم سازی میراث صنعتی

1396/09/24
آقای دکتر میرطلایی
ظرفیت 70 نفر

زمان برگزاری: جمعه 1396/09/24
ساعت برگزاری: 9الی 12

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر