کارگاههای آموزشیتوسعه شهری پایدار در اقتصادهای نوظهور دوران جهانی شدن

1396/09/24
پروفسور کلاوس کینزمن
Professor Klaus R. Kunzmann
ظرفیت 70 نفر

زمان برگزاری: جمعه 1396/09/24
ساعت برگزاری: 14 الی 15:45

لينك اصلي

احیا رودخانه Emscher به عنوان عنصر کلیدی سیستم فضای باز منطقه ای

1396/09/24
پروفسور دیتوالد گرون
Professor Dietwald Gruehn
ظرفیت 70 نفر

زمان برگزاری: جمعه 1396/09/24
ساعت برگزاری: 16 الی 18

لينك اصلي

کارگاه بازخوانی معماری ایرانی

1396/09/24
مهندس حمید بانک
ظرفیت 15 نفر

• هدف : ایجاد نگرش طراحی بر اساس کیفیت سازی در معماری و فضای طراحی شده با رویکرد به مسئله طراحی
• نمونه های مورد بررسی : خانه های ایرانی ( به دلیل وجود پیچیدگی فضا و غنای کیفی) و شاهد هایی از دیگر ابنیه

زمان برگزاری: جمعه 1396/09/24
ساعت برگزاری: 14 الی 18

لينك اصلي

نقش مدیریت و آموزش در توسعه پایدار

1396/09/25
اساتید دانشگاه های هند و ایران
ظرفیت 150 نفر

زمان برگزاری: شنبه 1396/09/25
ساعت برگزاری: 9الی 12

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر