کارگاههای آموزشیسلامت و برنامه ریزی شهری

1396/09/25
دکتر مهدی وظیفه دوست
Dr. Mehdi Vazifedoost
ظرفیت 70 نفر

زمان برگزاری: شنبه 1396/09/25
ساعت برگزاری: 9 الی 10:30

لينك اصلي

توسعه فضاهای باز با هدف ایجاد مکان های جاذب سکونتی

1396/09/25
برند بنیکوفسکی
Bern Benikowski
ظرفیت 70 نفر

زمان برگزاری: شنبه 1396/09/25
ساعت برگزاری: 12الی 10:45

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر