اخبار

1396/08/23
جلسه هماهنگی و همفکری در مورد برگزاری «هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری»با حضور مدیران عالی رتبه وزارت راه و شهرسازیهماهنگی و همفکری در مورد نحوه بهتر برگزاری «هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری»با حضور مدیران عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی:

جناب آقای دکتر محمد سعید ایزدی:
معاون محترم وزیر راه و شهرسازی
جناب آقای مهندس هموشنگ عشایری: معاون وزیر و مدیرعامل رئیسه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
مهندس حجت غلامی: مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان
سرکار خانم دکتر منا عرفانیان:
عضو اصلی هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
جناب آقای مهندس منصور فخاران: سرپرست اداره توسعه منابع انسانی اداره راه و شهرسازی استان اصفهان
جناب آقای مهندس مهندس محمدبنائیان:
سرپرست شهرسازي و معماري اداره راه و شهرسازی استان اصفهان
جناب آقای دکتر امیرمسعود سامانی: معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو

در محل شرکت مادر تخصصی
عمران و بهسازی شهری ایران تشکیل گردید.

1396/08/21
برگزاری دومین جلسه کمیته سیاست گذاری «هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری»


دومین جلسه کمیته سیاست گذاری  در دفتر مدیرکل اداره راه و شهرسازی اصفهان، جناب آقای مهندس غلامی با حضور اعضای محترم این کمیته از جمله دکتر سید مهدی ابطحی، مهندس حسین جعفری، دکتر بهروز ارباب شیرانی، دکتر شیرین طغیانی، مهندس فخاران، مهندس بنائیان، مهندس موسوی، مهندس طاهری، دکتر سامانی و مهندس جوادیان در روز یکشنبه 1396/8/21 برگزار گردید. در این جلسه ضمن گزارش فعالیت های انجام شده توسط دبیر کمیته سیاست گذاری کنفرانس تصمیماتی جهت شرایط مکان و میهمانان ویژه کنفرانس اتخاذ گرید.


1396/07/28
پوشش خبری خبرگزاری های فارس، ایرنا و باشگاه خبرنگاران جوان از «هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری»


خبرگزاری های فارس، ایرنا و باشگاه خبرنگاران جوان با توجه به اهمیت های ملی و بین المللی «هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری» در راستای رسالت خبری خود در جهت انتقال صحیح اطلاعات از رویداد های مهم ملی و بین المللی پوشش کامل خبری از تمامی مراحل برگزاری کنفرانس را انجام خواهد داد.

 


1396/07/25
برگزاری جلسه کمیته سیاست گذاری «هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری»


جلسه کمیته سیاست گذاری با حضور اعضای این کمیته از جمله دکتر سید مهدی ابطحی: معاون پژوهش وفناوری دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس حسین جعفری: مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداري اصفهان، مهندس لهون اسدی: مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، دکتر بهروز ارباب شیرانی: عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر پژمان اسماعیلی: معاون امور اداری اداره کل مالی واداری استانداری و ....) در روز سه شنبه 1396/7/25 برگزار گردید. در این جلسه ضمن گزارش از فعالیت های انجام شده توسط دبیر اجرایی کنفرانس پیشنهاداتی از طرف این کمیته جهت هرچه بهتر برگزار شدن کنفرانس ارائه شد.


صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر