اخبار

1396/08/23
جلسه هماهنگی و همفکری در مورد برگزاری «هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری»با حضور مدیران عالی رتبه وزارت راه و شهرسازیهماهنگی و همفکری در مورد نحوه بهتر برگزاری «هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری»با حضور مدیران عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی:

جناب آقای دکتر محمد سعید ایزدی:
معاون محترم وزیر راه و شهرسازی
جناب آقای مهندس هموشنگ عشایری: معاون وزیر و مدیرعامل رئیسه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
مهندس حجت غلامی: مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان
سرکار خانم دکتر منا عرفانیان:
عضو اصلی هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
جناب آقای مهندس منصور فخاران: سرپرست اداره توسعه منابع انسانی اداره راه و شهرسازی استان اصفهان
جناب آقای مهندس مهندس محمدبنائیان:
سرپرست شهرسازي و معماري اداره راه و شهرسازی استان اصفهان
جناب آقای دکتر امیرمسعود سامانی: معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو

در محل شرکت مادر تخصصی
عمران و بهسازی شهری ایران تشکیل گردید.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !