کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

اعضای کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 

 • دکتر یوسف احمدی:  عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • مهندس شهرزاد اعتمادی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
 • دکتر سید سعید اسلامیان: عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
 • دکتر سید مهدی ابطحی: عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، و عضو هیأت تحریریه مجله توسعه پایدار شهری
 • دکتر حمیده امکچی: عضو هیأت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • دکتر افشین احمدی ندوشن: عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد، مدیرگروه کارشناسی ارشد تبدیل انرژی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • دکتر محمود امیری : عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه
 • حبیب اله اصغری: رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
 • دکتر بهروز ارباب شیرانی:عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دکتر پژمان اسماعیلی: معاون امور اداری اداره کل مالی واداری استانداری اصفهان
 • دکتر لهون اسدی: مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
 • مهندس محمد بناییان:
 • دکتر علیرضا برکتین: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
 • دکتر مصطفی بهزادفر: عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر حمیدرضا بابایی: معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی
 • دکتر محمدرضا بمانیان: عضو هیأت علمی و مدیر گروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • دکتر احمد پوراحمد: عضو هیأت علمی گروه جغرافیای انسانی دانشگاه تهران
 • دکتر حمیدرضا پورزمانی: عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دکتر الهام پورمهابادیان دکترای معماری و عضو هیات علمی دانشگاه
 • دکتر مصطفی پارسا: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • مهندس فاطمه ترابی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
 • مهندس مژده جمشیدی:  مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­پژوهان پیشرو
 • دکتر فاطمه جواهری:  عضو هیأت علمی جامعه‌ شناسي دانشگاه خوارزمی، مدیر کل دفتر توسعه پایدار سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی
 • دکتر نسیم جعفری: مشاور سازمان نوسازی و بهسازی شهرداري اصفهان
 • مهندس مهدی جوادی نژاد: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • مهندس حسین جعفری: مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداري اصفهان
 • دکتر عباسعلی جوادی: معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان
 • دکتر مهدی جمالی نژاد: شهردار شهر یزد
 • مهندس مهسا حیدری: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر مهدی حمزه­نژاد: عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
 • محمود حسینی:
 • دکتر پیروز حناچی: سردبیر فصلنامه توسعه پایدار شهری و معاون فنی عمران شهرداری تهران
 • دکتر کوروش خسروی: دبیر جشنواره شیخ بهایی و عضو شورای شهر اصفهان
 • دکتر مینو خالقی:
 • دکتر علی خاکساری: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • دکتر مسعود دادگر: عضو هیأت علمی گروه معماری و منظر پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی
 • دکتر امیر دودابی نژاد: معاون آموزش و بهینه‌سازی مصرف انرژی سازمان بهره‌وری انرژی
 • دکتر یوسف درویشی: استادیار دانشگاه پیام نور تهران
 • دکتر اسماعیل دویران: عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان گیلان(امام علی رشت)
 • دکتر مجتبی رفیعیان: عضو هیأت علمی شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر روشن:
 • دکتر زندآور:
 • دکتر امیرمسعود سامانی مجد: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­پژوهان پیشرو
 • دکتر سعید سامانی مجد: مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو و مدیر مرکز تحقیقات زیست محیطی زنده رود
 • مهندس علی سامانی مجد:  مدرس دانشگاه آزاد تهران و مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • مهندس احسان سبحانی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر ریحانه السادات سجاد: عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
 • دکتر رضا سراج: عضو اندیشکده مطالعات راهبردی تابان
 • مهندس حسین سیستانی: معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداری اصفهان
 • مهندس فرضعلی سالاری سردری: کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل
 • دکتر یزدان سلطانی: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • دکتر احمد شیرانی: عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو هیأت مؤسس و امنا موسسه آموزش دانش ­پژوهان پیشرو
 • مهندس بهروز شیرانی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر جمال الدین صمصام شریعت:  معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان
 • پورمحمد شریعتی نیا:
 • دکتر محمدجعفر صدیق: معاون محترم برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، مشاور وزیر محترم علوم و عضو هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
 • مهندس علی صادقی حبیب آباد: دانشجوی دکتری معماری دانشگاه شهید رجایی تهران
 • مهندس مریم طائف نیا: مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو و مسئول دفتر بین­الملل
 • خانم دکتر شیرین طغیانی: عضو شورای شهر اصفهان و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • دکتر حامد عربیان: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
 • مهندس غزاله عزیززاده: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر حسین عموشاهی: عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، مدیر گروه کارشناسی ارشد سازه­ و زلزله مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • مهندس محسن عمو شاهی:
 • مهندس علی عموشاهی: ریاست سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
 • مهندس صفورا عشاقی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر مجید عمیدپور: عضو هیأت علمی گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دکتر محمدحسن علامت ساز : عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو هیأت مؤسس و امنا موسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر هادی عبادی: استادیار گروه معماری دانشگاه رازی
 • مهندس حجت غلامی: مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان
 • مهندس محمدرضا فوده­: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر لیلا فلاحتی : عضو هیأت علمی و مدیرگروه مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • دکتر ریما فیاض: عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه هنر تهران
 • مهندس فخاران:
 • دکتر فولادگر:
 • دکتر محمد قیاسیان: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر زهرا قیابکلو: عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران
 • دکتر علیرضا قاری قرآن: معاون امور عمرانی شهرداری قم و مدرس مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
 • دکتر حسین کلانتری: عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی
 • مهندس عاطفه کاردان: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
 • دکتر فتح اله کریم زاده: عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان،مدیر گروه کارشناسی ارشد جوشکاری مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
 • مهندس کوپایی:
 • دکتر احمد گلی: عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، مدیرگروه کارشناسی ارشد راه و ترابری مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر فرهنگ مظفر: عضو هیأت علمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
 • دکتر آتوسا مدیری: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • دکتر سیدکمال میرطلایی : عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو، محقق و استاد مدعو در دانشگاه ایالتی آریزونا و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
 • دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی: عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مرضیه میرفندرسکی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش‌ پژوهان پیشرو
 • دکتر حسن مرادی : معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور
 • دکتر سجاد محمدیارزاده : دبیرکل مجمع جهانی شهر اسلامی
 • مهندس محمدرضا مقومی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو
 • دکتر فاطمه مهدیزاده سراج: عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دکتر علی­محمد مومنی: عضو سابق هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
 • مهندس احسان مالکی پور:
 • دکتر کوروش محمدی:
 • مهندس نصیر ملت:
 • مهندس فتح الله معین:
 • مهدی مزروعی:
 • مهدی مقدری:
 • مهندس میرمیران:
 • دکتر فرشاد نصرالهی: عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان
 • دکتر مهین نسترن: عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان، مدیرگروه کارشناسی ارشد برنامه­ریزی شهری مؤسسه آموزش عالی دانش ­پژوهان پیشرو، عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
 • دکتر قدرت الله نوروزی: شهردار اصفهان
 • علیرضا نصراصفهانی:
 • دکتر محمود وفائیان: عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیأت تحریریه فصلنامه توسعه پایدار شهری
 • مهندس مریم یزدان­پرست: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو