تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

دبیرخانه دائمی: اصفهان - سه راه سیمین- بلوار کشاورز شرقی- نبش بن بست 46-دانشکده فنی و مهندسی

تلفن تماس: (داخلی305) 8- 37753114 (031)

نمابر: 37753248 (031)