همایش های جاری
چهارمین جشنواره ملی کتاب و پایان نامه برتر توسعه پایدار شهری
14 تير ماه 1400

تماس با ما
آدرس دبیرخانه:
اصفهان،
بلوار کشاورز، نبش چهارراه مفتح، جنب بانک رفاه کارگران
تلفن تماس:
19- 37779914 (031)
داخلی 305
نهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
محور های همایش :
مباحث مرتبط با توسعه پایدار در زمینه ­های:
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی عمران
 • محیط زیست
 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • مدیریت و مدیریت بحران
 • صنعت، تکنولوژی و فناوری اطلاعات
 • اقتصاد شهری
 • فرهنگ، روانشناسی و جامعه شناسی
 • مهندسی پل    
 • نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار
 • گردشگری
 • ♦نقش تغییرات اقلیمی در توسعه شهر(محور ویژه)     

دومین جشنواره ملی کتاب و پایان نامه برتر توسعه پایدار شهری
محورهای همایش :
 • معماری: معماری، معماری داخلی، فرهنگ و هنر
 • شهرسازی: طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، اقتصاد
 • مهندسی عمران: سازه های شهری، محیط زیست و منابع آب، حمل و نقل
 • بهداشت و سلامت: بهداشت محیط، محیط زیست
 • مهندسی مکانیک: صنعت و توسعه پایدار شهریهشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری
محور های همایش :
مباحث مرتبط با توسعه پایدار در زمینه ­های:
 • معماری و شهرسازی
 • مهندسی عمران
 • محیط زیست
 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • مدیریت و مدیریت بحران
 • صنعت، تکنولوژی و فناوری اطلاعات
 • اقتصاد شهری
 • فرهنگ و جامعه شناسی
 • مهندسی پل                 

جشنواره کتاب برتر توسعه پایدار شهری (تپش)
محورهای همایش : 
 • معماری: معماری، معماری داخلی، فرهنگ و هنر
 • شهرسازی: طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، اقتصاد
 • مهندسی عمران: سازه های شهری، محیط زیست و منابع آب، حمل و نقل
 • بهداشت و سلامت: بهداشت محیط، محیط زیست
 • مهندسی مکانیک: صنعت و توسعه پایدار شهری